Therapeutisch aanbod

Oplossingsgericht cognitieve systeemtherapie

Als het leven pijn doet, en je telkens weer vastloopt.
De oplossingen die je probeert lijken niet te werken, of toch niet volledig. Je voelt dat er een betere manier moet zijn om hier uit te raken, maar je weet niet goed hoe je dit moet aanpakken. De wil is er, maar je bent de weg kwijt.
Dan kan therapie een licht zijn op deze weg.
Samen op zoek gaan naar wat er je precies tegenhoudt, maar nog belangrijker, hoe je hier uitraakt. Want samen bereik je meer dan alleen.

Oplossingsgerichte cognitieve systeemtherapie is een effectieve, positieve manier om naar moeilijkheden in het leven te kijken, vertrekkend vanuit de kracht van de persoon, zoekend naar wat er reeds van oplossingen aanwezig is en van daaruit te vertrekken, om tot een beter, meer bevredigend leven te komen.

Rouwbegeleiding

Verlies is inherent aan het leven, en dit verlies gaat meestal gepaard met gevoelens van rouw, men is verdrietig om hetgeen verloren ging. Een vriendschap die niet blijft duren, een huisdier dat overlijdt, een job die wordt beëindigd, het verlies van een dierbare. 

Tijd heelt alle wonden wordt gezegd, geduld, alles komt goed. Maar dat blijkt niet altijd zo, sommig verlies slaat zo’n grote leegte in ons bestaan dat het voelt alsof de pijn nooit zal overgaan, het leven nooit meer zal zijn als voorheen, vragen als hoe kom ik hierdoor, zal ik ooit nog gelukkig kunnen zijn, hoe moet ik verder, steken de kop op.

Rouw is rauw, en vaak allesoverheersend. 

Ervaring toont aan dat na zo’n gebeurtenis de realiteit niet meer wordt zoals wat het was, wat eigenlijk niet zo vreemd is als u iets verliest dat u zo dierbaar is. Maar wat niet wil zeggen dat deze nieuwe realiteit ook niet mooi kan zijn, maar gewoon anders, anders dan het was. 

Hoe deze realiteit er gaat uitzien kan de rouwende persoon zelf bepalen, met respect voor hetgeen er niet meer is, het verdriet dat hiermee gepaard gaat, en de eigenheid van de persoon in kwestie. Rouwen is een natuurlijk gegeven en is iets heel persoonlijk. 

In deze persoonlijke groei wil ik u begeleiden, u ondersteuning bieden om uzelf toe te staan om te rouwen en gaandeweg te leren omgaan met deze verlieservaring.

Samen op zoek te gaan hoe u verbonden kan blijven met hetgeen u verloor en toch proberen verder te bouwen aan een leven die gevuld is met zinvolle en gelukkige momenten. De balans te vinden tussen vasthouden maar toch ook loslaten waardoor u verder met uw leven kan. 

Relatietherapie

Relaties zijn, volgens deskundigen, de kern van ons bestaan. Van bij onze geboorte gaan we relaties aan, eerst met onze ouders, eventueel met broers en zussen, daarna wordt onze leefwereld verruimd met familie, vrienden, klasgenoten,.. We hebben deze relaties nodig om te overleven, ze leren ons de buitenwereld kennen, maar leren ons ook veel over onszelf, we vormen een beeld van onszelf  door in interactie te gaan met de ander. Deze relaties vormen de blauwdruk voor de relaties in ons latere leven.

Dan komen de liefdesrelaties, soms meerdere, soms maar enkele. U start uw verdere leven met een partner, een persoon waar u de uitdagingen van dit leven mee aangaat. Deze andere kan u helpen ondersteunen om de beslommeringen van elke dag aan te gaan, en jij probeert de andere te helpen in zijn of haar dagelijks bestaan.  Maar het kan gebeuren dat deze uitdagingen te groot lijken te worden, je de connectie met de andere dreigt te verliezen. De onenigheden beginnen zich op te stapelen en het is moeilijk om samen een uitweg te vinden uit deze impasse. 

Hoe vind u de weg terug naar die liefdevolle, respectvolle manier van samenleven, zonder dat u teveel van uzelf moet opgeven, waar ligt het compromis tussen beide.

Als jullie in deze situatie terecht komen wil ik jullie helpen te proberen om de situatie vanuit een andere invalshoek te benaderen, helpen zoeken naar het hervinden van die connectie, de tussenweg die voor beiden aanvaardbaar is. 

Begeleiding van mensen met kanker en hun naasten

De diagnose van kanker is voor veel mensen een tsunami doorheen hun dagelijks bestaan. Het leven staat even stil. Wat erop volgt brengt vaak onzekerheid en angst met zich mee, hoe verloopt een behandeling, wat zijn de lichamelijke gevolgen, welk effect heeft dit op mijn sociaal leven, mijn werk,…? Wat met mijn partner, de kinderen, familie en vrienden. Wanneer ben ik genezen, kan ik nog genezen? Heel erg veel vragen, waar niet steeds een concreet antwoord op komt.

In mijn 10 jaar ervaring met begeleiden van mensen met kanker en hun naasten heb ik gemerkt dat er grote veerkracht heerst. Heel vaak komen ze er samen goed doorheen. Maar toch zijn er regelmatig situaties tijdens en na de behandeling waar extra ondersteuning van buitenaf erg nuttig blijkt te zijn. Tijden van onzekerheid, angst, verdriet, het even allemaal niet meer weten. Dan kan begeleiding een welgekomen rustpunt of duwtje in de rug zijn.  Het kan een plaats zijn waar u al uw angsten kan bespreken of de moeilijkheden waar u mee wordt geconfronteerd. Ik wil graag met u op weg gaan,  u helpen zoeken naar antwoorden op uw vragen of u helpen om rust te vinden in ‘het niet weten’.

We may not find the solution to every question, but we can try to find peace in the not knowing.