Relatietherapie

Relaties zijn, volgens deskundigen, de kern van ons bestaan. Van bij onze geboorte gaan we relaties aan, eerst met onze ouders, eventueel met broers en zussen, daarna wordt onze leefwereld verruimd met familie, vrienden, klasgenoten,.. We hebben deze relaties nodig om te overleven, ze leren ons de buitenwereld kennen, maar leren ons ook veel over onszelf, we vormen een beeld van onszelf  door in interactie te gaan met de ander. Deze relaties vormen de blauwdruk voor de relaties in ons latere leven.

Dan komen de liefdesrelaties, soms meerdere, soms maar enkele. U start uw verdere leven met een partner, een persoon waar u de uitdagingen van dit leven mee aangaat. Deze andere kan u helpen ondersteunen om de beslommeringen van elke dag aan te gaan, en jij probeert de andere te helpen in zijn of haar dagelijks bestaan.  Maar het kan gebeuren dat deze uitdagingen te groot lijken te worden, u de connectie met de andere dreigt te verliezen. De onenigheden beginnen zich op te stapelen en het is moeilijk om samen een uitweg te vinden uit deze impasse. 

Hoe vind u de weg terug naar die liefdevolle, respectvolle manier van samenleven, zonder dat u teveel van uzelf moet opgeven, waar ligt het compromis tussen beide.

Als jullie in deze situatie terecht komen wil ik jullie helpen te proberen om de situatie vanuit een andere invalshoek te benaderen, helpen zoeken naar het hervinden van die connectie, de tussenweg die voor beiden aanvaardbaar is.