Biografie


Mijn naam is Sabrina, geboren in Oostende, in 1982, na een tussenstop in Brugge, vestigde ik me in Merelbeke.

Studies en opleidingen

  • 2003: Graduaat psychiatrisch verpleegkundige: HBOV Brugge
  • 2007: Bachelor in verpleegkunde specialisatie psychiatrie: KATHO Roeselare
  • 2010: Oplossingsgericht cognitief systeemtherapeut: Korzybski instituut
  • 2012: Bijzonder beroepstitel oncologie: KATHO Kortrijk
  • 2016: Contextuele rouw therapie: UPC KU Leuven campus Kortenberg
  • 2020: Specialisatiejaar Korzybski: psychotraumatherapie, relatietherapie, hypnose.

Werkervaring

2003 -2006 : AZ Damiaan, Oostende 

Ik werkte op verscheidene interne diensten in het ziekenhuis, waar ik mijn kennis opdeed over lichamelijke aandoeningen en voor het eerst in contact kwam met personen met kanker. Deze ervaringen zijn me steeds bijgebleven en hebben uiteindelijk mijn keuze om te willen werken met mensen met een oncologische problematiek bepaald.

2006 – 2011: psychiatrie, afdeling voor middelengebonden stoornissen, AZ Sint Jan, Brugge

Daarna ging ik werken op een psychiatrische  afdeling voor personen met een afhankelijkheidsproblematiek. Ik begeleidde personen met een alcohol-, medicatie-, of drugsverslaving en hun naasten,  partners en kinderen. Een groot onderdeel van mijn functie daar was relatietherapie.

In mijn periode op deze dienst, kreeg ik de kans om een opleiding tot oplossingsgericht, cognitief systeemtherapeut te volgen. 

Het oplossingsgericht werken is een positieve, krachtige manier om te helpen veranderingen bij mensen te realiseren.

Het cognitieve staat ervoor dat personen vaak gedachten,  patronen, overtuigingen hebben, waarvan ze zich niet altijd even bewust van zijn, maar die wel mee hun dagdagelijks handelen bepalen en dit niet altijd op een positieve manier. Het doel is, in kort, om deze cognities op te sporen, in vraag te durven stellen, en indien nodig bij te stellen.

2011 tot heden: onco consulent

Ik ben tewerkgesteld als onco consulent. In deze functie begeleid ik personen met hoofd-, hals- en primaire hersentumoren. Naast de persoon in kwestie begeleid ik ook hun naasten, partners, kinderen, ouders. 

Naast de praktische planning, veelvuldig verstrekken van informatie omtrent de behandeling en de fysieke opvolging ben ik in de eerste plaats een vertrouwenspersoon voor diegenen die ik begeleid.

Ik bied  een luisterend oor aan, en ondersteun de patiënt en zijn naasten doorheen de moeilijke momenten in de behandeling.

Ik vang hen op na een slecht nieuws gesprek,  help bij de vroegtijdige zorgplanning en schakel externe hulpverlening in voor de thuissituatie.

In het geval van een overlijden blijf ik bereikbaar voor de familie, en indien nodig doe ik aan rouwbegeleiding.