Begeleiding van mensen met kanker en hun naasten

De diagnose van kanker is voor veel mensen een tsunami doorheen hun dagelijks bestaan. Het leven staat even stil. Wat erop volgt brengt vaak onzekerheid en angst met zich mee, hoe verloopt een behandeling, wat zijn de lichamelijke gevolgen, welk effect heeft dit op mijn sociaal leven, mijn werk,…? Wat met mijn partner, de kinderen, familie en vrienden. Wanneer ben ik genezen, kan ik nog genezen? Heel erg veel vragen, waar niet steeds een concreet antwoord op komt.

In mijn 10 jaar ervaring met begeleiden van mensen met kanker en hun naasten heb ik gemerkt dat er grote veerkracht heerst. Heel vaak komen ze er samen goed doorheen. Maar toch zijn er regelmatig situaties tijdens en na de behandeling waar extra ondersteuning van buitenaf erg nuttig blijkt te zijn. Tijden van onzekerheid, angst, verdriet, het even allemaal niet meer weten. Dan kan begeleiding een welgekomen rustpunt of duwtje in de rug zijn.  Het kan een plaats zijn waar u al uw angsten kan bespreken of de moeilijkheden waar u mee wordt geconfronteerd. Ik wil graag met u op weg gaan,  u helpen zoeken naar antwoorden op uw vragen of u helpen om rust te vinden in ‘het niet weten’.